Trafikförsäkring vid Rallytävlingar

För att motverka problemet med utlandsregistrerade tävlingsbilar utan giltig försäkring i Sverige har förbundet tillsammans med försäkringsmedlare Söderberg & Partner och Folksam arbetat fram en produkt riktad till utländska tävlingsbilar.

Försäkringen gäller i de fall när den utländska tävlingsbilens egen gällande trafikförsäkring inte gäller vid tävling. Fortsatt gäller kravet av att de med utlandsregistrerad tävlingsbil ska visa på att de har en giltig försäkring.

Folksam är försäkringsgivare för försäkringen och vid eventuell olycka betalar det ekipage som orsakat skadorna en självrisk på 20 % av ett prisbasbelopp (46 500 kr 2019). Försäkringsbeloppet för denna gruppförsäkring är liksom trafikförsäkringen på 300 miljoner kronor.

För att finansiera denna gruppförsäkring betalas en del av försäkringspremien av Rally Sweden och Midnattsolsrallyt, den resterande delen fördelas på alla övriga arrangerade rallytävlingar under året. Detta gäller tävlingar med status Distrikts- eller Rikstävling.

Avgiften för de övriga rallytävlingarna är fastställd till 900 kr per tävling. Efter genomförd tävling läggs avgiften upp som ett betalkrav i den arrangerande föreningens varukorg i LoTS. Föreningen väljer själv betalmetod och avgiften kommer att ha en förfallodag som blir 60 dagar från första tävlingsdagen som angetts i tävlingstillståndet för den aktuella tävlingen.

Svenska Bilsportförbundet

Läs mer om trafikförsäkring vid rallytävlingar

Posted in Nyheter.