Kurs inställd

Tyvärr måste vi och RF/SISU ställa in morgondagens, 24:e april, utbildning, ”En trygg föreningsmiljö inom bilsporten”, då antalet anmälda var extremt lågt.
 
Vi kommer i närtid planera in ett nytt datum för denna kurs till i höst.

Inbjudan till Rallymöte

INSTÄLLT

Plats : Linköpings Motorstadion, LMS klubblokal uppe vid speedwaybanan

Tid:  26 april kl.18.00.

Agenda:
–  Rallyverksamheten i framtiden i Östergötland
– Tillgång på tävlingsvägar
– Funktionärer

Alla välkomnas som känner för RALLY, klubbar, ledare, förare, funktionärer alla med idéer
(gör en prel. anmälan gärna klubbvis ,så vi kan beräkna kaffe och kaka till kansliet sievert@tavlingsconsult.com )