Hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas

Från och med 25 maj gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Riksidrottsförbundet har mycket information och mallar som man kan använda i föreningarna för att komma i ordning med detta, de trycker mycket på att det är väldigt viktigt med dokumentation om vad man gör för att säkerställa allt detta och kunna påvisa vad man har gjort om Datainspektionen skulle komma och syna arbetet.

Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om vad som gäller. Här finns också mallar för t ex begäran av registerutdrag, åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter m.m. Det finns även ett frågebatteri med de vanligast förekommande frågorna gällande de nya bestämmelserna.

Elisabeth Svensson
Vice ordförande Östergötlands Bilsportförbund

Rallyaktuellt

Nyheter rörande rally läggs kontinuerligt in under Sportgrenar > Rally > Aktuellt i toppmenyn här på hemsidan.

Senast uppdaterat 2018-04-17

Domare 2018

Ställningstagande

Den senaste tiden har vi kunnat se en strid ström av upprop från olika grupper av framför allt kvinnor relaterade till #metoo. I dessa upprop finns beskrivet sexuella trakasserier, övergrepp och kränkande behandlingar. Inom bilsporten ska detta inte få förekomma. Ändå vet vi att det förmodligen gör det.

Inom Östergötlands Bilsportförbund accepterar vi inte diskriminering och kränkande särbehandling, oavsett i vilken form eller mellan vilka personer. Vi står för en ”Bilsport för alla” med respekt för varandras olikheter.

För den som blivit utsatt finns råd och stöd att få hos Östergötlands Bilsportförbunds juridiska rådgivare eller hos någon i styrelsen.

Hjälp oss att sprida detta budskap till alla medlemmar i distriktets klubbar!

//Styrelsen Östergötlands Bilsportförbund