Coronasäkert arrangemang

Styrelsen i Östergötlands Bilsportförbund har beslutat att till de föreningar som söker tillstånd och kan intyga att de följer Riksidrottsförbundet rekommendationer, som är vårt högsta organ, och även kan uppvisa bevilja tillstånd från Polisen och Länsstyrelsen, kommer vi att utfärda tillstånd.

Vi kan utfärda tillstånd med mycket kort varsel då vi vet att det, i första hand från Länsstyrelsen, kommer väldigt sena tillstånd.

Vi vill att alla tänker på och respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi förhoppningsvis, kan få börja tävla på mer normala villkor snart igen.

I de fall, där tillstånd sökts och arrangör i sista stund måste ställa in arrangemanget, kommer ÖBF att återbetala eventuell inbetald tillståndsavgift.

/Östergötlands Bilsportförbunds styrelse

Gällande covid-19 Corona

Östergötlands Bilsportförbund beslutade den 8 april att jobba vidare med covid-19 Corona enligt följande:

  • Då samhällssituationen inte förbättrats för Bilsporten så kommer sanktioner i vår verksamhet att råda tills vidare.
  • Enklare verksamhet kan genomföras men ska då följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Riksförbundet, Svenska bilsportförbundet och Östergötlands Bilsportförbund.

Kontakta oss innan genomförande för råd och rekommendation.

/Styrelsen Östergötlands Bilsportförbund