Kallelse till digitalt årsmöte 24 februari

Välkommen på digitalt årsmöte den 24 februari. Testmöte kommer att genomföras den 17 februari.

  • Föredragningslista
  • 2 delegater/klubb får anmälas digitalt
  • Alla handlingar utöver denna kallelse kommer att vara digitala handlingar
  • Alla delegater, styrelse med flera är uppkopplade digitalt
  • Mer information kommer att sändas till klubbarnas anmälda mailadress
  • Klubbmedlem i Östergötlands Bilsportförbund har rätt att närvara på mötet men endast delegater deltar i förhandling och röstning
Föredragningslista årsmöte 2021

//Styrelsen, Östergötlands Bilsportförbund

Posted in Nyheter.