Kallelse årsmöte 28/2 2024

Var: Hotell Scandic Väst, Linköping
När: 2024-02-28 kl.19.00

– 2 delegater / klubb får anmälas digitalt senast 18 febr
– Alla handlingar kommer att vara digitala handlingar
– Mer information kommer att sändas till klubbarnas anmälda på mailadress

Motioner och förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 15 jan

Valberedning : Roland Appelskog, Klas Almén, Jessica Nagel

Östergötlands Bilsportförbund // Styrelsen
Sievert Lindqvist-sekr e.u. Norrköping 2024-01-09

 

Posted in Nyheter.