Inbjudan till informationsmöte 2022-11-09

Alla medlemmar är välkomna till denna kväll för att diskutera bilsporten i Östergötland, kom och gör din stämma hörd.

Datum: 2022-11-09
Tid: 18:30
Plats: Scandic Väst, Linköping

Inbjudan

Dagordning
• Mötets öppnande
• Styrelsen informerar om sitt arbete
• Valberedningen informerar
• RS-serien / DM-serien
• Öppet forum
• Avslutning

Gör anmälan till ÖBFs kansli senast 2 november så vi har koll på plats och förtäring.
Anmälan till sievert@tavlingsconsult.com

Posted in Nyheter.