Hög tid att nominera till utmärkelser

Dagarna och veckorna passerar alltid så snabbt när det närmar sig slutet av ett år. Därför vill vi påminna om att det är hög tid att fundera över kommande utdelningar av utmärkelser.

På länken nedan finns information om vilka utmärkelser som finns, samt hur man går till väga för att nominera.

https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/hogtidattnomineratillutmarkelser/

Posted in Nyheter.