Hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas

Från och med 25 maj gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Riksidrottsförbundet har mycket information och mallar som man kan använda i föreningarna för att komma i ordning med detta, de trycker mycket på att det är väldigt viktigt med dokumentation om vad man gör för att säkerställa allt detta och kunna påvisa vad man har gjort om Datainspektionen skulle komma och syna arbetet.

Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om vad som gäller. Här finns också mallar för t ex begäran av registerutdrag, åtgärdsplan för personuppgiftsincidenter m.m. Det finns även ett frågebatteri med de vanligast förekommande frågorna gällande de nya bestämmelserna.

Elisabeth Svensson
Vice ordförande Östergötlands Bilsportförbund

Posted in Nyheter.