Styrelsen

Nedan finner du kontaktinformation till alla i styrelsen. Observera att vissa personer har flera roller, t ex sekreterare/juridisk kommitté.

Ordförande
Elisabeth Svensson
Ledungsgatan 5
595 34 Mjölby

070-537 31 08
e.la70@telia.com

Vice ordförande
Niclas Svensson
Jonstorp, Lillstugan
605 95 Norrköping

073-252 10 61
suzuki1127@hotmail.com

Kassör
Roland Appelskog
Trumslagaregatan 29
582 16 Linköping

070-626 97 34
roland@appelskog.se

Adjungerad sekreterare
Sievert Lindqvist
Eskilsvägen 8 B
617 30 Skärblacka

070-577 09 65
sievert.lindqvist@outlook.com

Ledamot
Anneli Bengtsson
Lennart Petersson

Revisor
Conny Stigh
Sundsvägen 31
612 32 Finspång

0122-166 29
conny.stigh@outlook.com

Revisorssuppleant
Kent Rosén

Valberedning
Lotta Strand
Lars Axelsson
Anders Bengtsson