Rallycross

Förklaring av förkortningar:
DD = Distriksdomare
DT = Distrikstekniker
B = Banbesiktare för FR = Folkracebanor
B = Banbesiktare för RC = Rallycrossbanor
* = Regbesiktare, Homologeringsbesiktare.

 

Sievert Lindqvist DD, Norrköpings MK
Eskilsvägen 8 B LGH 1003
617 30 Skärblacka
070-577 09 65
sievert@tavlingsconsult.com

Stanley Thiman DD+DT+*RA/RC, MSK Kvarnvingarna
Härdarevägen 7
595 95 Mjölby
0142-261 19
070-538 05 77
stanley.thiman@telia.com