Rallycross

Förklaring av förkortningar:
DD = Distriksdomare
DT = Distrikstekniker
B = Banbesiktare för FR = Folkracebanor
B = Banbesiktare för RC = Rallycrossbanor
* = Regbesiktare, Homologeringsbesiktare.

 

Sievert Lindqvist DD, Norrköpings MK
Vändtegsvägen 22
610 20 Kimstad
011-531 11 (tel/fax)
070-577 09 65
sievert.lindqvist@glocalnet.net

Stanley Thiman DD+DT+*RA/RC, MSK Kvarnvingarna
Härdarevägen 7
595 95 Mjölby
0142-261 19
070-538 05 77
stanley.thiman@telia.com