Racing

Förklaring av förkortningar:
DD = Distriksdomare
DT = Distrikstekniker
B = Banbesiktare för FR = Folkracebanor
B = Banbesiktare för RC = Rallycrossbanor
* = Regbesiktare, Homologeringsbesiktare.

 

Mikael Andersson DD, MK Scandia
Normlösa Rosenlund
596 93 Skänninge
0142-29 88 50 (0142-36 40 19)
070-524 23 28
mikael.andersson@mantorppark.com

Lars Axelsson DD, Östergyllen RC
Fogdegatan 71
586 47 Linköping
013-10 61 90 (013-17 28 05)
070-573 28 05
lars.axelsson@visit.se

Lennart Bjärud DD, MK Scandia
Friggagatan 12
590 49 Vikingstad
013-807 80
070-640 99 82
lennart@mkscandia.se

Elisabeth Svensson DD, MK Scandia
Ledungsgatan 5
595 34 Mjölby
0142-123 93
070-537 31 08
e.la70@telia.com

Stanley Thiman DD+DT*+RA/RC, MSK Kvarnvingarna
Härdarevägen 7
595 95 Mjölby
0142-261 19
070-538 05 77
stanley.thiman@telia.com