Miniracing

Förklaring av förkortningar:
DD = Distriksdomare
DT = Distrikstekniker
B = Banbesiktare för FR = Folkracebanor
B = Banbesiktare för RC = Rallycrossbanor
* = Regbesiktare, Homologeringsbesiktare.

 

Erhard Mathiesen DD, Norrköpings MK
Rödhakestigen 1
605 98 Norrköping
011-33 19 21
073-020 20 88
president@ifmar.org