Karting

Förklaring av förkortningar:
DD = Distriksdomare
DT = Distrikstekniker
B = Banbesiktare för FR = Folkracebanor
B = Banbesiktare för RC = Rallycrossbanor
* = Regbesiktare, Homologeringsbesiktare.

 

Bo Bergstrand DD, Norrköpings MK
Vallby Kuddby
610 33 Vikbolandet
0125-400 73
070-673 72 90