Inbjudan till teknikerutbildning rally

Östergötlands Bilsportförbund inbjuder till teknikerutbildning för Rally steg 1 och 2.

Lördagen den 20 mars 2021. kl. 9.00 – 16.00
Klubbhuset, Linköpings Motorstadion.

Vi vänder oss i första hand till distriktets yngre medlemmar, c:a 15-30 år,  som inte har någon teknikerlicens eller innehar C-licens för tekniker. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i förening anslutna till Östergötlands Bilsportförbund. Övriga 300:- Med anledning av rådande pandemi kan det bli förändringar av datum för utbildningen.

Anmälan skickas till 9390andersson@telia.com

Välkomna till utbildningen!

Janne Andersson, 070-238 66 26
Torbjörn Knutsson, 070-940 12 61
Jörgen Stjernström, 070-632 64 69

Dagens agenda

09:00 – Samling

09:30 – Bilsportens ledning.

10:00 – Organisationskommitté

Teknisk chef. Funktion och ansvar

Att förbereda hemma: reg. nummerlista, tekn. efterkontroll

Bilens handlingar

Regler

12:30 – Lunch

13:00 – Besiktning

Målgång

Teknisk efterkontroll

15:00 – Avslutning

Poängräkning RS-serien

Styrelsen hade möte den 18 augusti. Frågan om poängberäkningen i RS-serien diskuterades. Styrelsen kommer inte att ändra på något för året. Däremot så kommer styrelsen att titta över om det går att göra på något annat sätt till nästa år tillsammans med SGA rally.

/Styrelsen Östergötlands Bilsportförbund