Funktionärskurs steg 3-4 (samtliga sportgrenar)

Östergötlands BF inbjuder samtliga sportgrenar till en uppdatering/uppklassning av funktionärslicenser.

Datum: 2023-03-25
Tid: 08:30—17:00
Plats: Scandic Väst Linköping
Pris: 500 sek/person (inkl lunch och fika) för deltagare som är medlem i ÖBF-ansluten klubb. 800 för övriga deltagare.

Antalet kursdeltagare är maximerat till 70 personer, vid gallring har medlemmar från ÖBF företräda, följt av datum för anmälan. Det är bra med tillgång av regelverket under kursdagen.

Anmälan, gärna klubbvis, senast den 15:e mars 2023 till sievert@tavlingsconsult.com
Vid ev frågor kontakta Sievert Lindqvist 070-577 09 65

Länk till inbjudan

Dags för RY-teknikerkurs steg 3-4

RY Teknikerkurs steg 3-4
Östergötlands BF inbjuder till en uppdatering/uppklassning av teknikerlicens för rally.

Datum: 2023-03-11
Tid: 09:30—17:00
Plats: Bojo Utbildningar, Mjölby
Pris: 500 sek/person (inkl lunch och fika) för deltagare som är medlem i ÖBF-ansluten klubb. 800 för övriga deltagare.

Antalet kursdeltagare är maximerat till 25 personer, vid gallring har medlemmar från ÖBF företräda, följt av datum för anmälan. Det är bra med tillgång av regelverket under kursdagen.

Anmälan, gärna klubbvis, senast den 7:e mars 2023 till sievert@tavlingsconsult.com

Vid ev frågor kontakta Sievert Lindqvist 070-577 09 65

Inbjudan som dokument

ÖBFs har haft årsmöte

Igår kväll hade Östergötlands Bilsportförbund årsmöte på Scandic Väst i Linköping. Som gästordförande var Fredrik Wakman från SBFs huvudstyrelse på plats. Årsmötet var välbesökt och stämningen god.

Till styrelsen skulle ordförande samt två ledamöter väljas, valen blev enl förslag från valberedningen:

Ordförande: Stefan Taleman (1 år)
Ledamot: Emmeli Wulfstrand (2 år) (omval)
Ledamot: Robert Rosén (2 år)

Vid årsmötet delades även resestipendier och DM/FM-medaljer.