Angående det rådande läget kring covid-19/coronaviruset

Med anledning av det rådande läget med covid-19/coronaviruset har Östergötlands BFs styrelse idag beslutat om följande:

All tävlings- och utbildningsverksamhet med tillstånd från Östergötlands BF ställs in/flyttas fr.o.m. 2020-03-15 –2020-04-20.

Träningar kan genomföras under förutsättning att arrangören uppfyller följande villkor:

  • Genomför en riskbedömning
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)
  • Riskbedömningen bör omfatta ett antal punkter som beskrivs utförligt på Folkhälsomyndighetens webbplats

När det gäller tävlingar med tillstånd under mars och april samt planerade utbildningar under samma tid rekommenderar vi arrangörerna att i första hand hitta andra datum. Arrangörer med tävlingar och utbildningar planerade i maj bör också vara beredda på att flytta/ställa in sina arrangemang.

Vi rekommenderar också starkt att man ser över sina mötesformer i föreningar och klubbar och i första hand använder sig av telefonmöten och digitala möten. Detta är en exceptionell situation som vi aldrig befunnit oss i tidigare. Vi behöver alla ta vårt samhällsansvar och bidra till en minskad smittspridning.

Att våra klubbar och föreningar tillsammans försöker lösa detta på ett så bra sätt som möjligt.

Vi rekommenderar att ni fortlöpande följer informationen på vår hemsida.

Beslutet kan omprövas under tidens gång.

Se även information på Svenska Bilsportförbundets sida www.sbf.se

Östergötlands BF // Styrelsen 2020-03-15

Posted in Nyheter.