Inbjudan till digital träff 28 april

Välkommen till en digital träff med Östergötlands motorsportföreningar, bil/MC. Ett tillfälle där vi bland annat kommer att informera om:

  • Kompensationsstöd Corona
  • Projektstöd att söka
  • Utbildningar / Kalendarium
  • Trygg idrott
  • Information från Svemo
  • Information från Östergötlands Bilsportförbund
  • Erfarenhetsutbyte / övriga frågor

På plats finns era RF-SISU konsulenter med aktuella nyheter och tips.

Förutom aktuell info kommer ni även få möjlighet att ställa frågor, tipsa varandra och utbyta idéer.

Mötet sker via zoom och varar max en timma. Ni behöver ha tillgång till dator/mobil och ha uppkoppling. Alla som är intresserade får delta – det är obegränsat med platser till samtalet. Länken till själva zoommötet mailas ut anmälda under förmiddagen den 28 april.

Anmäl dig senast 27 april

Anmäl dig till träffen

Välkommen att prata om läget, möjligheter och framåttänk med oss!

Coronasäkert arrangemang

Styrelsen i Östergötlands Bilsportförbund har beslutat att till de föreningar som söker tillstånd och kan intyga att de följer Riksidrottsförbundet rekommendationer, som är vårt högsta organ, och även kan uppvisa bevilja tillstånd från Polisen och Länsstyrelsen, kommer vi att utfärda tillstånd.

Vi kan utfärda tillstånd med mycket kort varsel då vi vet att det, i första hand från Länsstyrelsen, kommer väldigt sena tillstånd.

Vi vill att alla tänker på och respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi förhoppningsvis, kan få börja tävla på mer normala villkor snart igen.

I de fall, där tillstånd sökts och arrangör i sista stund måste ställa in arrangemanget, kommer ÖBF att återbetala eventuell inbetald tillståndsavgift.

/Östergötlands Bilsportförbunds styrelse