Kallelse till digitalt årsmöte 24 februari

Välkommen på digitalt årsmöte den 24 februari. Testmöte kommer att genomföras den 17 februari.

  • Föredragningslista
  • 2 delegater/klubb får anmälas digitalt
  • Alla handlingar utöver denna kallelse kommer att vara digitala handlingar
  • Alla delegater, styrelse med flera är uppkopplade digitalt
  • Mer information kommer att sändas till klubbarnas anmälda mailadress
  • Klubbmedlem i Östergötlands Bilsportförbund har rätt att närvara på mötet men endast delegater deltar i förhandling och röstning
Föredragningslista årsmöte 2021

//Styrelsen, Östergötlands Bilsportförbund

INSTÄLLD! – Inbjudan till teknikerutbildning rally

Observera att denna kurs är inställd. Janne Andersson kommer att kontakta samtliga som redan anmält sig.

/Östergötlands Bilsportförbund

 

 

Östergötlands Bilsportförbund inbjuder till teknikerutbildning för Rally steg 1 och 2.

Lördagen den 20 mars 2021. kl. 9.00 – 16.00
Klubbhuset, Linköpings Motorstadion.

Vi vänder oss i första hand till distriktets yngre medlemmar, c:a 15-30 år,  som inte har någon teknikerlicens eller innehar C-licens för tekniker. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i förening anslutna till Östergötlands Bilsportförbund. Övriga 300:- Med anledning av rådande pandemi kan det bli förändringar av datum för utbildningen.

Anmälan skickas till 9390andersson@telia.com

Välkomna till utbildningen!

Janne Andersson, 070-238 66 26
Torbjörn Knutsson, 070-940 12 61
Jörgen Stjernström, 070-632 64 69

Dagens agenda

09:00 – Samling

09:30 – Bilsportens ledning.

10:00 – Organisationskommitté

Teknisk chef. Funktion och ansvar

Att förbereda hemma: reg. nummerlista, tekn. efterkontroll

Bilens handlingar

Regler

12:30 – Lunch

13:00 – Besiktning

Målgång

Teknisk efterkontroll

15:00 – Avslutning