Inbjudan till folkraceträff

Östergötlands Bilsportförbund inbjuder till folkraceträff tisdagen den 22/8 kl. 18.30 i MK Ramunders klubblokal på Eriksviksgatan 2 C kv i Söderköping.

Kom och gör er röst hörd om ni har något som ni vill få upp för diskussion på nästa SGA möte som är i oktober.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Madelaine Lundin och Börje Adamsson

Information från tillståndskansliet

ÖBF information 2017-06-15

  • Uppdatering av kansliets handläggning tillståndsärenden från den 1 juli 2017. Vi har numera ingen anställd på kansliet utan allt sker på ideell bas vilket kan medföra längre handläggningstider.
  • Vid ansökan om tillstånd i LoTS skall ansökan göras i god tid före tävling och i ansökan skall domare, tävlingsledare, miljöchef klart framgå, samt att tävlingsinbjudan skall läggas in i tävlingsdokument i LoTS, gäller alla sportgrenar. Ansökan kan kompletteras av arrangör under handläggningstiden för att vara komplett vid tävlingen.
  • Domare/tekniska kontrollanter i vissa sportgrenar Rally/FR utses och läggs in av ÖBF övriga föreslås av tävlingsarrangören och kontrolleras/godkänns av ÖBF i samband med behandling av ansökan.
  • Samtidigt som ansökan sker ska tillståndsavgiften överföras till ÖBFs kontonummer 849-0922. Tillståndsnummer ska framgå vid betalningen. Avgiftslista hittar du här.
  • Handläggning sker snarast efter att ansökan sänds in till ÖBF och då gäller att alla handlingar och betalning är kompletta annars dröjer behandlingen och vi avvaktar arrangörens vidare handläggning som är kompletta i ansökan.
  • När ansökan behandlats och godkänts finns tillståndet för utskift pbf-fil i LoTS.
  • Efter tävling skall alla handlingar enligt LoTS, resultat, domarrapport, ev.teknisk rapport samt eventuella övriga handlingar läggas in i LoTS inom 5 arbetsdagar.
  • Vid utebliven slutlig handläggning av arrangör, spärras klubben och inga nya tillstånd utfärdas tills vidare.
  • Vid ev. problem kontakta ÖBF tillståndskansli info@ostergotlandsbf.se vi handlägger så fort vi ser meddelandet

Östergötlands Bilsportförbund/tillståndskansliet

Sven Olov Sandberg
Sievert Lindqvist

RS-serien 2017

RS-Seriens deltävlingar består av RS- och RSP-tävlingar på asfalt och grus. Serien är öppen för alla förare med tävlingslicens även för andra distrikt än Östergötland. Se bifogade filer för mer information.

Inbjudan till prisutdelning för DM och FM 2016

Östergötlands BF bjuder in 2016 års DM och FM-pristagare, förare med co-driver till prisutdelning i samband med Östergötlands Bilsportförbunds årsmöte på Hotell Scandic Väst Linköping, tisdagen den 21 februari kl. 19.00.

Vi hoppas att alla PRISTAGARE tar sig tid att delta i den måltid som Östergötlands Bilsportförbund bjuder på efter årsmötet.

OBS! Östergötlands BF måste få in en föranmälan från er som stannar kvar och äter mat, senast torsdagen den 16 februari, per mail eller per telefon till:

Sievert Lindqvist, 070-577 09 65 eller sievert.lindqvist@glocalnet.net
S-O Sandberg, 0142-571 33, 070-605 71 33 eller kansli@ostergotlandsbf.seContinue reading

Inbjudan till prisutdelning

Östergötlands Bilsportförbund inbjuder till prisutdelning i RS-Serien och Öppna Östgötamästerskapet.

Datum och tid: tisdag den 14/2 kl. 19.00 hos Östgöta Bilsportförenings klubblokal vid Norrköpings Motorstadion, Kråkvilan.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Meddela om ni ej tänker deltaga på prisutdelningen innan torsdagen 2/2.

Kontakt: Reine Lundqvist, rallyreine@telia.com eller 070-2071181 (gärna SMS då jag ibland har svårt att svara).

Se bifogad fil för pristagare. Prisutdelning 2016

OBS: ej hämtade priser tillfaller arrangören.

Kallelse till årsmöte

Datum: 21 februari kl. 19.00
Plats: Hotell Scandic Väst Linköping

Årsmöte med prisutdelningar.

Bifogar anmälningsblankett för 2 delegater/klubb som skall som skall vara ÖBF tillhanda senast den 10 februari per mail: sievert.lindqvist@glocalnet.net  eller ÖBF, Vändtegsvägen 22, 610 20 Kimstad. Glöm inte ange mailadress till delegaterna för utskick av årsmöteshandlingar.

Motioner och förslag ÖBF tillhanda senast 15 januari under ovanstående adresser.

Kontaktuppgifter till valberedning: Mats Lindwall (ordf)  Mats Lindwall, mats@proek.se

Fullmakt förbundsårsmöte 2017-02-21

/Styrelsen, Östergötlands Bilsportförbund

Rallyaktuellt

Nyheter rörande rally för 2016 flyttas kontinuerligt in under Sportgrenar > Rally > Aktuellt i toppmenyn här på hemsidan.