Kallelse till årsmöte

Datum: 21 februari kl. 19.00
Plats: Hotell Scandic Väst Linköping

Årsmöte med prisutdelningar.

Bifogar anmälningsblankett för 2 delegater/klubb som skall som skall vara ÖBF tillhanda senast den 10 februari per mail: sievert.lindqvist@glocalnet.net  eller ÖBF, Vändtegsvägen 22, 610 20 Kimstad. Glöm inte ange mailadress till delegaterna för utskick av årsmöteshandlingar.

Motioner och förslag ÖBF tillhanda senast 15 januari under ovanstående adresser.

Kontaktuppgifter till valberedning: Mats Lindwall (ordf)  Mats Lindwall, mats@proek.se

Fullmakt förbundsårsmöte 2017-02-21

/Styrelsen, Östergötlands Bilsportförbund